Bungalows – เรือนพัก

countries

บุรีรัมย์โฮมสเตย์ มีเรือนพักสิบแบบสิบประเทศในกลุ่มอาเซียน ปรับอากาศทุกหลัง

พร้อมสิงอำนวยความสะดวกครบครัน ราคาเริ่มต้น 400 บาทต่อวัน สนใจเข้าพักหรือเยี่ยมชม

1.  Thai Bungalow – บ้านไทย
2.  Cambodian Bungalow – บ้านเขมร
3.  Singapore Bungalow – บ้านสิงคโปร์
4.  Brunei Bungalow – บ้านบรูไน
5.  Vietnam Bungalow – บ้านเวียตนาม
6.  Indo Bungalow – บ้านอินโด
7.  Malasian Bungalow – บ้านมาเลย์
8.  Bungalow Laos – บ้านลาว
9.  Philippine Bungalow – บ้านฟิลิปปินส์
10.  Myanmar Bungalow – บ้านพม่า

โทร.จองล่วงหน้าที่ 08-1790-2711 ครับ

Comments are closed.