Cambodian Bungalow – บ้านเขมร

ลักษณะบ้านเขมร เป็นบ้านค.ส.ล. ยกสูงจากพื้น

มีซุ้มระเบียงด้านหน้าสำหรับทำกิจกรรม

ภายในมีเตียงคู่และห้องน้ำในตัว

ราคาห้องพัก 400 บาทต่อวัน

cambodia1

ทางเข้าบ้านเขมร

cambodia2

ภาพด้านหน้า

cambodia3

ตกแต่งบริเวณซุ้ม

cambodia4

ซุ้มระเบียง

cambodia5

ด้านหน้าห้องพัก

cambodia6

ตกแต่งภายในห้อง

cambodia7

มะตูมบาห์เรนบริเวณทางเข้า

cambodia8

บรรยาศด้านหนึ่ง

cambodia9

ภายในห้อง

cambodia10

มุมมองจากระเบียงหน้าห้อง

cambodia11

มุมมองบ้านเขมร จากดงกระดุมทอง

 

 

เข้าชมเรือนพักอื่น

 

Comments are closed.