Thai Bungalow – บ้านไทย

ลักษณะบ้านไทย ตัวบ้านจะยกสูงจากพื้น มีระเบียงกว้างสองด้าน

ส่วนห้องน้ำจะแยกอยู่ด้านหลังของบ้าน

ราคาที่พักวันละ 600 บาทครับ

thaibungaloo13

มุมมองด้านข้าง

thaibungaloo10

ด้านหน้าบ้านไทย

thaibungaloo2

ภายในห้องพัก

thaibungaloo3

ระเบียงกว้างด้านทิศใต้

thaibungaloo4

มุมหนึ่งบนระเบียงทิศใต้

thaibungaloo5

 ระเบียงด้านทิศตะวันออก

thaibungaloo6

ระเบียงทางขึ้น

thaibungaloo7

ห้องพัก มองจากด้านนอก

thaibungaloo8

ด้านหลัง ลงไปห้องน้ำ

thaibungaloo9

ห้องน้ำ สำหรับบ้านไทยโดยเฉพาะ

thaibungaloo10

อีกมุมสวยของบ้าน

thaibungaloo11

บรรยากาศต้นไม้ดอกไม้รอบบ้า

thaibungaloo12

มองบ้านไทยจากบ้านอินโด-มาเลย์

 

เข้าชมเรือนพักอื่น

Comments are closed.